Systeem

mijnCaress

Soort toepassing

  • ECD

mijnCaress

Algemene beoordeling

2.5 (49)

Gemiddelde beoordeling

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

Alle beoordelingen

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"Ik vind dat ik vaak moet klikken om te komen waar ik wil zijn. "

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"er kan maar in 1 scherm tegelijk gewerkt worden. er wordt niets automatisch opgeslagen. "

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"het dossier is redelijk volledig. Er moet veel geklikt worden om alles goed te rapporteren. Niet alle medewerkers van Groenhuysen werken in hetzelfde dossier: carress en Omaha (gekoppeld) dit geeft verwarring"

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

"weinig uitleg bij veranderingen of vernieuwde werkwijze "

2 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"bij de rapportages kun je het verloop niet terug zien . Teveel klikken om gegevens uit verleden terug te vinden"

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

"het fysiotherapeutische onderzoeksformulier is niet gericht op axtramurale zorg"

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

"het is niet gekoppeld aan de declaratie systeem. moet 2 cliënten kaarten invullen"

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

1 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"omslachtig te veel wachten je kan maar 1 tabblad tegelijk openen agenda invullen kost veel tijd, met name wanneer iemand dagelijks ingepland wordt op verschillende tijden "

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

1 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"systeem is niet ondersteunend aan mijn werkzaamheden, sluit niet aan bij mijn werk, tijdrovend en loopt vaak vast."

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

"slechte koppelingen, moeilijk schakelen tussen diverse paginas, slecht overzicht."

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

"tijdsrovend en arbeidsintensief om te registeren"

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

"wijzigingen worden niet voldoende gecommuniceerd, onvoldoende vertaalslag naar praktijk en praktische consequenties worden onvoldoende ingezien."

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"niet alles gaat efficient, zoals het opzoeken van verwijzingen per locatie. Als ik in het overzicht zit en een verwijzing aanklik om de inhoud te lezen, dan kan ik niet meer terug naar het overzicht en moet weer opnieuw alle gegevens invullen om op de juiste locatie en functie te zoeken. dit duurt vrij lang. Ook het in behandeling zetten van een verwijzing kan niet vanuit het overzicht. je moet de verwijzing openen en daarna kun je niet mee terug naar het overzicht. "

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

"Soms zoeken naar info, zoals een diagnose, wanneer client nog een eigen huisarts heeft, die niet rapporteert in ECD. Of info is niet up-to-date, zoals hoe makt client een transfer. "

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

"-"

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

"-"

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"Dit gaat over Omaha. Rekent indicatietijd niet zelf uit. Dit leidt tot fouten. Er kan geen management informatie worden uitgehaald, is niet gekoppeld aan planning. Hierdoor allemaal extra formulieren/ stappen. Wanneer data niet kloppen tijdens eerdere vulling, voortdurend foutmeldingen. Dit leidt ertoe dat we geen eind- of evaluatiedata meer vullen in het systeem. Het is erg veel klikken."

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

"De classificatie van Omaha geeft genoeg ruimte bij het assessment om de zorginoudelijke vragen in kaart te brengen. Wanneer interventies moeten worden uitgeschreven is de keuze beperkt. Er is veel ruimte voor vrije tekst, dat is prettig. "

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

"Er komt geen informatie uit Omaha, er is geen planning aan gekoppeld. Ik registreer tijd via caress, dat gaat in principe goed, het is alleen zo dat elke handeling apart moet worden geregistreerd op klientniveau. Het zou fijne zijn wanneer de indicatie er standaard in staat en dat je alleen wijzigingen aanbrengt. "

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

"Wanneer we vragen hebben komt er vanuit de organisatie altijd een antwoord. De keuze voor Prink om Omaha in te richten is naar mijn mening geen goede geweest. Er zijn leveranciers die dit veel verder uitgewerkt hebben en daardoor een beter werkende en completere toepassing hebben."

1 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"De app is niet te gebruiken voor een revalidatie setting. De doelen kunnen niet goed omschreven worden. Het zou fijn zijn voor de eerstelijn een eindrapportage aan de huisarts te kunnen verzenden via mijn caress. "

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"Formulieren zijn te weinig aan elkaar gekoppeld Het is lastig en bewerkelijk om overzicht te krijgen"

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

"Inhoudelijke info over mijn werk kan ik vastleggen, maar productiecijfers kan ik niet uit het systeem halen."

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

"Ondersteuning door eigen helpdesk van Groenhuysen"

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"Je kunt niet in diverse velden tegelijk werken. Heel arbeidsintensief."

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

"snac rc is niet als aparte vragenlijst aanwezig, terwijl dit wel een risico indicator is. Staat vermeld bij lijst lengte/gewicht. Wordt vaak vergeten om in te vullen. OOk zou het mooi zijn als snac rc rood/oranje scoort dat er een melding van bij dietist binnen komst."

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

"Wij worden ondersteund, maar misschien zou een inloopcafé ook iets zijn om over na te denken."

2 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"Veel klikken en plakken is noodzakelijk. Velden worden niet automatisch gevuld uit andere velden. Brief schrijven is helemaal dramatisch. Weinig koppelingen, geen mogelijkheid tot reminders bij evaluatie momenten. "

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

"je moet veel kennis hebben van zaken om hiermee te kunnen werken. kennis zit niet in systeem, systeem werkt niet intuïtief"

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

"Organisatie ondersteunt waar mogelijk, meer informatie over gebruiksmogelijkheden is wenselijk. leverancier: iedere zorgorganisatie kampt met dezelfde eisen, toch onvoldoende ondersteuning hierin.... Iedere organisatie lost dit handmatig op verschillende manier op....vreemd!"

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

2 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"Gebruiksgemak zou aanzienlijk stijgen als OMAHA en Caress een betere koppeling zouden hebben. Als er in OMAHA een blad openstaat en je wilt iets terug zoeken moet je opslaan en weer opnieuw openen. "

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

"Het is veel zoeken tussen de verschillende tabbladen. "

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

"OMHAHA schakeling van tijd en realisatie kan beter."

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"De combinatie tussen carress en OMAHA is matig. Gegevens zijn moeilijk uit het systeem te halen. Data aanpassen is moeizaam (vol met meldingen) en nog een paar kleine dingen zijn moeizaam. Het blijft in de afronding een moeizaam systeem. De basis is prima. Het OMAHA plan vullen gaat eenvoudig met klikken en bijschrijven."

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

"Meeste dingen zijn aanwezig dus wel positief. Ik merk echter dat er binnen de organisatie ook nog een zorgkaart is omdat dit voor het team zelf niet lijkt te gelden. Zij gebruiken andere manieren om hun informatie te krijgen wat jammer is gezien de inhoud van carress. Echter zou er nog iets toegevoegd kunnen worden zoals NRNB. Kleine dingetjes. "

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

"Productie gebeurd in carress en niet in OMAHA."

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

"Ik heb al meerdere malen knelpunten aangegeven en deze worden onvoldoende opgepakt. Vaak is het antwoord: Dat kan niet, dat gaat niet, lukt niet in het systeem. Ook veranderingen (in assessment formulier, in evaluatie en rapportage binnen OMAHA) worden NIET naar ons terug gekoppeld. Dit zijn dat een soort updates waar wel veranderingen in schuil gaan."

4 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"alleen om rapportage overzicht makkelijker te lezen zou het makkelijk zijn dat de scrolfunctie automatisch aan zou blijven, deze moet je nu iedere keer bij het inloggen opnieuw inschakelen. "

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

1 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"Het Omaha ondersteunt mij totaal niet in mijn werk. Het is een omslachtig programma, ik moet veel heen en weer klikken, ik moet handmatig tijd indiceren en bijhouden en ik kan niet terugvinden hoeveel tijd er daadwerkelijk wordt geregistreerd door de zorg. Daarnaast geeft het programma niet aan wanneer een indicatie is verlopen of wanneer het tijd is voor een evaluatie."

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

"maar ik kan niet zien wat precies mijn productie is, zou je toch eind van de dag moeten kunnen inzien"

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

"log programma, alle tips die we doorgeven gaan naar Pink en voor ons gevoel wordt er niks mee gedaan. Er zitten veel fouten in waar ze niks aan kunnen doen."

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"Door regelmatige updates is het soms niet meer bij te houden hoe je dingen op de juiste plek kunt vinden. Zeker sinds de laatste update is bijvoorbeeld het overzicht van de artsenvisite genereren een stuk omslachtiger geworden en bovendien is de lay-out veel minder prettig; tevens geen nummering van paginas"

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

"De vraag is of alles wel op een juist plek staat. Je moet nog behoorlijk wat klikken om de meest belangrijke dingen op het scherm te krijgen. "

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

"Als ik een probleem ondervind, kan ik zeker bij mensen in de eigen organisatie terecht. Echter hebben zij ook niet altijd invloed op de manier waarop de leverancier de dingen verandert. "

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

4 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

2 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"er is een link uitgehaald nu kunnen we bijv niet meer in een oog opslag zien wat de bijzonderheden zijn van mijn eigen woning moet nu iedereen afzonderlijk aanklikken en lezen"

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

2 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

4 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"Ik werk met meerdere bewoners, dus meerdere groepen aanmaken bijv. op woningniveau zou wenselijk zijn. Groepsrapportage is nu alleen mogelijk binnen woonerf. Voor aktiviteiten waar diverse bewoners van een locatie deelnemen zou Groepsrapportage fijn zijn, dat kan nu alleen maar op nivo woonerf."

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

"Op gebied van welzijn zou het mooi zijn om een foto/filmpje te kunnen ondersteunen bij een rapportage."

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

"Zie ook bovengenoemde opm."

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

2 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

"jammer dat je niet kunt lezen op het doel waarop is gerapporteerd zodat je een duidelijke evaluatie kunt lezen per doel voor bijv. een mdo "

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

4 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"Rapportages van cliënten teruglezen is na recente verandering erg onoverzichtelijk en lastig."

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

"Veranderingen mbt cares worden doorgevoerd en krijg je als mededeling te horen zonder inspraak en/of overleg."

2 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

1 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"Voor de zorgsoort waar ik werkzaam voor bent is het systeem niet ondersteunend. De medewerkers moeten teveel klikken en moeten erg nadenken om het proces soepel te laten verlopen."

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

"Ik zou meer de zorgprocessen/zorgpaden erin verwerkt willen hebben."

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

2 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"je kunt niet op 2 schermen werken, als je dingen niet opslaat ben je ze kwijt, als je bijv. even de medicatielijst wil inzien. "

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

"behandeldossier is niet goed. "

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

"geheel niet"

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

"aanpassingen duren lang en soms worden aanpassingen gewoon opgelegd waar niemand op zit te wachten. "

2 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"Systeem is vooral vriendelijk in gebruik voor de verzorging/verpleging. Voor alle andere disciplines zijn er een hoop gebreken: - Verschillende episodes kunnen niet overzichtelijk worden weg geschreven - Communicatie met andere disciplines, en inzicht in hun rapportage/betrokkenheid, verloopt niet makkelijk - Geen mogelijkheid om brieven/verwijzingen te laten genereren door het systeem - Controles moet je allemaal 1 voor 1 aanklikken om te zien Advies: ander ECD, namelijk Ysis."

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

4 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

4 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

2 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"De organisatie waar ik werk is zo breed wat betreft de zorg die er geleverd wordt ,dat het mij onmogelijk lijkt om het voor iedereen goed werkbaar te houden"

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

"Zeker in de thuiszorg mis ik het stukje begeleiding en observeren van de cliënt"

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

"Klopt alleen kost het mij wel veel tijd om bij te blijven in de applicatie"

2 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"Het is erg onduidelijk wat er allemaal in Cares te vinden is. Er moeten veel stappen worden gedaan voor je bij de juiste info bent. En het is niet makkelijk te vinden."

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

"Update worden aangekondigd maar nooit uitgelegd."

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"informatie van de cliént op meerdere plaatsen zoeken,alles staat niet in zorgleefplan,zoeken in zorgkaart en vervolgens naar desbetreffende vragenlijsten. "

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

"Ik mis afspraken wat de fam betekend en wat de fam voor de cliént doet,hierbij denk ik aan taken die door de fam gedaan kan worden."

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

"Het is niet altijd mogelijk om op het zorgleefplan te rapporteren,wil je iets terug lezen/zoeken kost dat in mijn ogen veel tijd,je kunt niet doel gericht terug zoeken."

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"Je moet te vaak doorklikken voordat je bij het juiste tabblad bent. Oa wondbeleid is niet gebruiksvriendelijk. "

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

"Ja eigenlijk te veel. Alles blijft op de beginpagina staan bij vragenlijsten waardoor de zaken die er toedoen in het niet vallen"

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

"Het zou fijn zijn als jebij een cliënt zelf kon instellen bijv zorgkaart, wondbeleid, medimo dat zijn de tabbladen die bij de zorgmomenten nodig zijn deze achter elkaar inzichtelijk zijn door te swipen. Soort mapje, aanklikken, swipen: alles ineens inzichtelijk. Foto’s van wonden gelijk bij wondblad inzichtelijk."

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

"Organisatie neemt je opmerkingen wel mee naar de leverancier maar sommige dingen blijken niet mogelijk te zijn of duren erg lang"

4 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"Het kosteven tijd om de opbouw te leren kennen, waar vind je wat, maar als je dat door hebt, werkt mijncaress heel prettig. "

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

3 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"Zou graag zien dat je de geplaatste rapportage nog kunt wijzigen. Dit kon voorheen wel."

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

2 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

2 NOV 2014

Groenhuysen

NOV 2014

Groenhuysen

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

"het is onoverzichtelijk en vele malen klikken voordat je de uiteindelijke resultaten ziet"

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

"plaatsingsdatum en ontslagdatum ontbreken"

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

1 NOV 2014

Careyn

NOV 2014

Careyn

1. De applicatie is gebruiksvriendelijk.

Oneens

Eens

2. Alle zaken, waarvan ik vind dat die in het zorginhoudelijk dossier thuishoren, zijn aanwezig in de applicatie.

Oneens

Eens

"ik kan het invoeren, maar het is omslachtig door het gebruik van diverse formulieren waartussen je niet makkelijk kunt switchen."

3. De applicatie ondersteunt mij voldoende bij het vastleggen van mijn productie.

Oneens

Eens

4. Ik word voldoende door de organisatie en/of de leverancier ondersteund bij het gebruik van de applicatie.

Oneens

Eens

"er wordt al geruime tijd weinig geïnvesteerd in het verbeteren van ons epd vanuit pink."